Nieuwe commissies en een inwonersavond voor inspraak: zo werken Provinciale Staten na het zomerreces

Gepubliceerd op: 27 juni 2024 07:06

De werkwijze van Provinciale Staten Utrecht verandert na het zomerreces. Vanaf september 2024 krijgen de Statencommissies een andere naam, een andere indeling en andere tijdsloten. Daarnaast verwelkomen de Staten- en commissieleden je graag bij de nieuwe inwonersavond 'Praten met de Staten'. Hier vind je de belangrijkste veranderingen voor jou als inwoner van de provincie Utrecht.

Commissiestelsel sept-okt 2

Nieuw: de Statencommissies LWM, ROW, B&E en BEC

Provinciale Staten willen de werkdruk tussen de Statencommissies beter verdelen. Daarom krijgen de commissievergaderingen een andere indeling, andere naam en ander tijdslot. In deze nieuwe commissies komt ook meer ruimte voor het debat tussen alle politieke fracties en met Gedeputeerde Staten.

De commissies Ruimte, Groen, Water/Wonen (RGW), Milieu en Mobiliteit (M&M), Bestuur Economie en Middelen (BEM) en Omgevingsvisie (OGV) worden vervangen. De nieuwe commissies heten Landelijk Gebied, Water (bodem) en Milieu (LWM), Ruimtelijke Ordening en Wonen (ROW), Bereikbaarheid en Energietransitie (B&E) en Bestuur, Economie en Cultuur & Erfgoed (BEC). De Financiële Auditcommissie (FAC) blijft bestaan, maar krijgt vanaf 1 januari 2025 een ander takenpakket en vinden minder vergaderingen per jaar plaats. Onderaan dit bericht lees je welke onderwerpen in welke commissie worden behandeld.

De Statencommissies van Provinciale Staten Utrecht zijn zoals altijd openbaar. Je bent van harte welkom om deze bij te wonen vanaf de publieke tribune in het provinciehuis of online via deze website.

Nieuw: de inwonersavond Praten met de Staten

De mogelijkheid om in te spreken in deze nieuwe commissievergaderingen komt te vervallen. Provinciale Staten gaan graag met je in gesprek bij de nieuwe inwonersavond Praten met de Staten. Tijdens deze bijeenkomst sta jij, als inwoner of vertegenwoordiger van een organisatie in onze provincie, centraal. Jij kunt met Statenleden en commissieleden delen wat er speelt in jouw omgeving.

Door de mogelijkheid voor inspraak te organiseren op een apart moment, voorafgaand aan de commissievergaderingen, is er meer tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Op die manier kunnen Statenleden en commissieleden jouw inbreng beter meewegen in het door hen te voeren debat.

Meer informatie over Praten met de Staten vind je hier.

Meer weten?

Naast deze veranderingen zijn er nog meer wijzigingen aangebracht in het werk van Provinciale Staten. Na de verkiezingen van 2023 hebben Statenleden zichzelf een aantal vragen gesteld: Wat voor Staten willen wij eigenlijk zijn? Welke prioriteiten stellen we in de beperkte tijd die we in ons werk kunnen steken?

Het antwoord op de vragen lees je terug in het rapport "Sterke Staten: Gewoon Doen". Daarin lees je 14 adviezen die hebben geleid tot de nieuwe werkwijze van PS.

Overzicht nieuwe commissies:

  • Hier vind je de bijeenkomsten voor de Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Wonen. (ROW) - voorheen Omgevingsvisie (OGV). Hier wordt gedebatteerd over onderwerpen zoals het gebruik van de ruimte in de provincie voor bijvoorbeeld woningbouw en natuur. Ook wordt de invulling van de Omgevingsvisie hier besproken.
  • Hier vind je de bijeenkomsten voor de Statencommissie Landelijk Gebied, Water (bodem) en Milieu. (LWM) - voorheen Ruimte, Groen, Water/Wonen (RGW). Hier wordt onder andere over de toekomst van de landbouw gesproken. Ook zijn hier de Utrechtse stikstofaanpak, ontwikkeling van natuur en de waterkwaliteit het onderwerp van gesprek.
  • Hier vind je de bijeenkomsten voor de Statencommissie Bereikbaarheid en Energietransitie (B&E) - voorheen Milieu en Mobiliteit. (M&M). Provinciale Staten discussiëren hier onder andere over duurzame energieprojecten, zoals nieuwe zonnepanelen en windmolens. Daarnaast speelt openbaar vervoer een grote rol in deze commissie: het laten rijden van bussen en trams.
  • Hier vind je de bijeenkomsten voor de Statencommissie Bestuur, Economie en Cultuur & Erfgoed (BEC) - voorheen Bestuur, Economie en Middelen (BEM). Hoe werkt de provincie Utrecht samen met bestuurlijke partners? Hoe is de relatie met Europa? Dat wordt zoal in deze commissie besproken. Ook vindt hier het politieke debat plaats over de financiën en de economische ontwikkelingen binnen de provincie.