Wat gebeurt er in week 15: commissievergaderingen en een bezoek aan Groningen

Gepubliceerd op: 08 april 2024 15:04

De woensdag is de dag in de week voor vergaderingen en overige bijeenkomsten bij Provinciale Staten Utrecht. Op woensdag 10 april staan onder andere vergaderingen van de Statencommissies Ruimte, Groen, Water/Wonen (RGW) en Bestuur, Economie en Middelen (BEM) gepland. Deze vergaderingen zijn te volgen via de livestream en vanuit het provinciehuis op de publieke tribune.

Daarnaast is er een werkbezoek naar Groningen, samen met de gemeenteraad van Utrecht en Amersfoort. Tijdens dit bezoek leren Statenleden en raadsleden meer over hoe het openbaar vervoernetwerk daar is ingericht en wat de regio Utrecht kan leren van de regio in het noorden.

We hebben hieronder een aantal onderwerpen onder elkaar gezet wat in de Statencommissies wordt besproken. 

Wat gebeurt er in week 10: commissievergaderingen, provinciespel en uitreiking Bakhuis-Woltersprijs

Statencommissie Ruimte, Groen en Water/Wonen (RGW) – 10 april 09:00 – 15:00

1. Startnotitie Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie 2025-2028
Gedeputeerde Staten hebben een nieuw programma geschreven over klimaatadaptatie; hoe gaat de provincie om met de gevolgen van klimaatverandering en welke resultaten moeten in 2028 zijn bereikt? De politieke fracties worden om een reactie en aanvullingen gevraagd.

2. Maatregelpakketten UPLG
De provincie Utrecht heeft bij het Rijk geld aangevraagd om het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) uit te kunnen voeren. Het gaat om 284 miljoen euro, maar of het geld wordt uitgekeerd is nog niet duidelijk. SGP, Partij voor de Dieren, D66 en BBB willen met Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten onderling in gesprek over de mogelijke besteding van dit geld.

3. Actualisatie mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug en grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg 2024
Gedeputeerde Staten geven een update over de ontwikkelingen rondom woningbouw op de grond in en rondom de Vliegbasis Soesterberg. SGP, VVD, Partij voor de Dieren willen in gesprek over (het verwijderen van) diverse diersoorten en welke juridische risico's dat met zich meebrengt en over de vorderingen van de woningbouw.

Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen (BEM) - 10 april, 15:30 – 21:30

1. Strategie voor Europese samenwerking en belangenbehartiging 2024-2034
Met verkiezingen voor het Europees Parlement en deze strategie krijgt Europa dit jaar veel aandacht van Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten schrijven in dit stuk de ambities en kernactiviteiten waarmee de provincie de komende jaren de Europese Unie optimaal willen laten bijdragen aan de provinciale opgaven. De fracties gaan hierover in debat met elkaar en Gedeputeerde Staten.

2. Circulaire Samenleving, Rapportage Uitvoeringsagenda 2021-2023
De provincie blikt terug op de afgelopen drie jaren Circulaire Samenleving: het (her)gebruik van grondstoffen en spullen in de provincie Utrecht. Provinciale Staten vinden het belangrijk om de ontwikkelingen nauwgezet te volgen en voeren daarom het gesprek met Gedeputeerde Staten en PS.

3. Ontwerp Omgevingswetprogramma Cultuur en Erfgoed 2025-2028
In dit stuk is de uitwerking van het beleid voor cultuur en erfgoed in de komende beleidsperiode opgenomen. Het programma ligt nu ter inzage en Provinciale Staten kunnen in de commissie hun punten meegeven voor het programma.

En verder:

  • Een informatiesessie over het Utrechts Archief vindt op dinsdag 9 april plaats van 20:30 tot 22:00.